Drake Trucks

2660 Actros - Centurion

2660 Actros - Centurion

AUD$200.00

2660 Actros - Toll

2660 Actros - Toll

AUD$200.00

C509 - Chrome Yellow

C509 - Chrome Yellow

Now AUD$212.80

On Sale
C509 - Vintage Burgundy

C509 - Vintage Burgundy

Now AUD$285.00

On Sale
C509 - White

C509 - White

Now AUD$275.50

On Sale
Globetrotter - Claytons Towing

Globetrotter - Claytons Towing

AUD$198.00

Globetrotter - Hogans Heavy Haulage

Globetrotter - Hogans Heavy Haulage

AUD$198.00

Globetrotter - Mactrans

Globetrotter - Mactrans

AUD$198.00

Globetrotter - Peter Tippet

Globetrotter - Peter Tippet

AUD$198.00

Globetrotter - White

Globetrotter - White

AUD$198.00

K200 'Fat Cab' - White

K200 'Fat Cab' - White

Now AUD$223.25

On Sale
K200 - Black

K200 - Black

Now AUD$251.75

On Sale
K200 - Chrome Yellow

K200 - Chrome Yellow

Now AUD$198.55

On Sale
K200 - Higgs

K200 - Higgs

Now AUD$242.25

On Sale
K200 - NHH

K200 - NHH

Now AUD$218.50

On Sale
K200 - Vintage Burgundy

K200 - Vintage Burgundy

Now AUD$198.55

On Sale
K200 Cab - Higgs

K200 Cab - Higgs

AUD$100.00

K200 Cab - Mactrans

K200 Cab - Mactrans

AUD$100.00

K200 Cab - Vintage Burgundy

K200 Cab - Vintage Burgundy

AUD$100.00

K200 Cab - Yellow Chrome

K200 Cab - Yellow Chrome

AUD$100.00

Kenworth K200 Chassis - Black

Kenworth K200 Chassis - Black

AUD$130.00

Kenworth K200 Chassis - Blue

Kenworth K200 Chassis - Blue

AUD$130.00

Kenworth K200 Chassis - Red

Kenworth K200 Chassis - Red

AUD$120.00